Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

  • 19 Mars 2015

    Financimi dhe sigurimi i gjedheve tani edhe në Kosovë

    Banka Raiffeisen, Raiffeisen Insurance Broker dhe Kompania e sigurimeve Sigal Uniqa Group, në bashkëpunim me projektin e USAID-it "Mundësitë e reja për bujqësi", për herë të parë në Kosovë, mundësojnë financimin dhe sigurimin e gjedheve.