Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Pse RIBK

Raiffeisen Insurance Broker vlerëson kohën tuaj duke ju mundësuar:

  • Zgjidhje të gatshme lidhur me sigurimin e aseteve tuaja,
  • Shërbime të shpejta dhe kualitative,
  • Shërbime të ndërmjetësimit pa pagesë.

Policat e sigurimit ndonjëherë mund të jenë të komplikuara. Në këtë rast, ne si ndërmjetësues do t’ju ndihmojmë t’I kuptoni detajet e një police, si dhe në të njejtën kohë ju propozojmë policën e cila është më e përshtatshmë për ju, duke u siguruar se jeni mbuluar në mënyrën më të mirë të mundshme.

Në cdo ndërmjetësim të ofruar nga ne, do të gjeni vlerat e ekipit tone si:

• Profesionalizëm: shqetësimi ynë I përhershëm është ofrimi I shërbimeve kualitative, përparësitë tona janë fokusi në detaje, saktësi dhe gatishmëri.

• Përgjegjësi: ne ju ofrojmë zgjidhje duke negocuar policen tuaj me Kompanitë e Sigurimeve me reputacionin më të lartë në treg.

• Aftësi për parashikim: ne parashikojmë rreziqet e mundshme me të cilat mund te ballafaqoheni dhe adaptojmë policat për sigurinë tuaj dhe të biznesit tuaj.

Duke qënë njëra prej kompanive të para në tregun tonë lidhur me ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit dhe cilësitë e përmendura më lartë , na bënë që NE të jemi zgjedhja e duhur për ju dhe kompaninë tuaj.