Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Shërbimet

Ndërmjetësojmë marrëveshje për të gjitha linjat e sigurimeve:


  • Sigurimi i jetës së kredimarrësit  
  • Sigurimi I pasurisë private / komerciale (objekte, pajisje, inverter),
  • Sigurime motorike (autopërgjegjësia, kasko),
  • Sigurim I shëndetit, aksidenteve personale, shëndeti në udhëtim, sigurimi I jetës,
  • Sigurim I kthimit të kredive
  • Sigurim I agrokulturës – sigurim I bagëtisë
  • Sigurim I përgjegjësive (publike, profesionale, punëdhënësit etj).

Administrojme dhe adaptojmë policat e sigurimit kundrejt dinamikës së biznesit tuaj.
Ne ju ofrojmë asistencë të plotë në rastet kur ngjarja është mbuluar me sigurim.