Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Sigurimi i jetës së kredimarrësit

Ky sigurim mbulon borxhin e kredisë së kredimarrësit në rast të humbjes së jetës apo invaliditetit në gjithë botën.

Ky sigurim ju ofron:

Mbulueshmëri 100% të shumës së kredisë

Zonë mbulimi në gjithë botën (24h)

Mbrojtje financiare për ju dhe familjen

Siguri për planet tuaja

Lirim i Bashkëhuamarrësit